SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI PLESNEGA KLUBA TRŽIČ veljajo kot sporazum med strankama Plesnim klubom Tržič kot izvajalcem storitev in koristnikom storitev – uporabnikom.

Pogodbeni odnos med obema strankama je vzpostavljen z izpolnitvijo in oddajo veljavne podpisane prijavnice Plesnega kluba Tržič. Za mladoletne osebe prijavnico podpišejo starši oz. skrbniki, ravno tako starši dajo soglasje, da se strinjajo: S splošni pogoji PK Tržič, izjavo o varstvu osebnih podatkov in cenikom programov – plesnih in rekreativnih.

INFORMACIJE

Informacije o programih vam nudimo:

– po telefonu 040 635 710
– na spletni strani www.plesniklubtrzic.com

– preko elektronske pošte plesni.klub.trzic@gmail.com

– osebno vsak dan od 16. ure do 19. ure na naslovu Predilniška cesta 12

VPIS V PROGRAME

Vpis v programe je možen osebno v prostorih PK Tržič, na Predilniški cesti 12, po e. mail, in telefonsko. Ne glede kako se prijavite v programe, ki jih izvaja PK Tržič, je potrebno oddati prijavnico o vpisu.

Z oddajo prijavnice se zavežete, da boste plačali mesečno vadnino po veljavnem ceniku PK Tržič za določene vrste plesnih ali rekreativnih programov. Enkrat letno je potrebno plačati tudi članarino klubu in PZS.

 CENIK STORITEV

Cenik storitev PK Tržič je objavljen na spletni strani www.plesniklubtrzic.com Pridržujemo si pravico do sprememb cen in plačilnih pogojev.

Cenik lahko vsebuje tudi razne popuste.

– družinski popusti za več članov iz ene družine

NAČIN PLAČILA IN PLAČILNI POGOJI

Plačilo udeležbe se izvede po prejemu računa s strani PK Tržič na TRR PK Tržič, naveden na računu. Ob plačilu obvezno napišite NAMEN PLAČILA zaradi lažjih knjigovodskih evidenc.

ODGOVORNOST
Udeležba na vseh programih PK Tržič je prostovoljna in na lastno odgovornost posameznika.

DVORANA IN GARDEROBA

Vstop v dvorano je v posebnih čevljih, v dvorano se ne vnaša hrane in pijače. V garderobnih prostorih se ne pušča vrednih predmetov, telefonov in denarnic, ker PK Tržič ne odgovarja za odtujitev le teh.